متن کامل مطلب
كدخبر: 353
تاريخ انتشار: سه شنبه 10 فروردین 1389
تعداد بازديد: 1987
print چاپ
send ارسال به دوستان

عقل ستيزي، نقطه اشتراک فرقه هاي نوظهور

در سالهاي اخير فرقه هاي مختلفي شامل عرفانهاي وارداتي از قبيل اوشو و عرفانهاي بومي مانند تصوف رشد چشمگيري داشته است. شيطان گرايي با رويکرد دين ستيزانه، بهائيت با رويکرد اسلام ستيزانه، وهابيت با رويکرد تشيع ستيزانه و تصوف با رويکرد مرجعيت ستيزانه فعاليت مي کنند.

در سالهاي اخير فرقه هاي مختلفي شامل عرفانهاي وارداتي از قبيل اوشو و عرفانهاي بومي مانند تصوف رشد چشمگيري داشته است. شيطان گرايي با رويکرد دين ستيزانه، بهائيت با رويکرد اسلام ستيزانه، وهابيت با رويکرد تشيع ستيزانه و تصوف با رويکرد مرجعيت ستيزانه فعاليت مي کنند.
اگرچه عرفانهاي جديد وارداتي که به تازگي به کشور ما وارد شده اند، رويکردي دين گريزانه و گاه دين ستيزانه داشته اند، اما نقطه اشتراک تمامي آنها بر مبناي عقل ستيزي مي باشد. در تبيين شاخصه هاي عرفان هاي کاذب، نوظهور و سکولار، مي توان آنها را به پنج گروه تقسيم کرد.
فرقه تصوف يکي از اين فرقه هاست که از گذشته هايي دور فعاليت مي کرده و آداب و رسوم خاصي هم دارند. فرقه تصوف، فرقه اي وارداتي براي کشور ما نيست و پيروان اين مکتب از مدتها قبل با نامهايي چون اهل حق (بيشتر در کردستان و کرمانشاه)، نعمت اللهي در (بروجرد و گناباد) و اهل ذهبيه در خوزستان و شيراز حضور داشته و فعاليت مي کردند. اين فرقه از قول فهم هجري از فرقه هاي اهل سنت انشعاب يافتند. امروزه فرقه تصوف ادعاي اهل تشيع و احترام به علي (ع) را دارد، حال آنکه ريشه فرقه تصوف، اهل بيت (ع) ستيزي است. اهل اين فرقه معتقدند قلبهاي آنان از ولايت تکويني، تشريعي، سياسي و اجتماعي برخوردار است، حال آنکه بر اساس مباني مقدس اسلام، هيچ انساني بر ديگري برتري ندارد و تنها کسي که بر تمامي موجودات ولايت دارد، ذات اقدس خداوند است. اسلام اين فرقه گزينشي است و آنها تنها به بعد سير و سلوک عرفاني اسلام عقيده دارند و اکثر آنها با اينکه بيان مي کنند که در سياست دخالت نمي کنند، تفکرات سکولاريستي داشته و معتقد به جدايي دين از سياست اند.
تفسير به راي از آيات قرآن توسط فرقه تصوف يکي ديگر از اشکالات عقيدتي اين تفکر است. بزرگترين آسيب فرقه هاي صوفيه غير از نکات مطرح شده نفي عقلانيت است. دسته دوم از عرفانهاي کاذب و نوظهور عرفانهاي شرقي است. عرفانهايي چون بودائيسم، اوشو، کريشنا و... از کشورهاي جنوب شرقي آسيا به کشور ما وارد شده اند. عرفان هاي آمريکايي مانند عرفان سرخپوستي که در آمريکاي مرکزي به وجود آمده، دسته ديگري از عرفانهاي کاذب و نوظهور است که چند سالي است، به کشور ما وارد شده اند.
عرفانهاي وارداتي از سوي اروپا دسته چهارم از عرفان هاي نوظهوراند. عرفانهاي وارداتي از سوي اروپا با عنوانهايي چون انرژي درماني، هيپنوتيزم و... در حال نفوذ به کشورمان هستند و هدفي هم جز ايجاد معنويت هاي کاذب و جايگزيني آنها با اعمالي چون نماز و... ندارند.
دسته پنجم از عرفانهاي نو ظهور شامل عرفان هاي اديان ديگراند که به کشور وارد شده اند. اين پنج گروه از عرفانهاي نوظهور، سکولار و کاذب علاوه بر فعاليت در کشور ما، در کشورهاي ديگر هم فعاليت مي کنند؛ اما بايد توجه داشت که در نظام جمهوري اسلامي که قوانين اسلامي در آن حکم فرماست، اين فرقه ها مي تواند چالشهايي بسيار عميق را ايجاد کند. براي مثال پيام اصلي عرفان اوشو که يکي از شاخص ترين عرفانهاي نوظهور شرقي است، رسيدن به عرفان را از طريق اعمال جنسي و غيراخلاقي تبليغ وترويج مي کند. فرقه نوظهور کريشنا هم معنويت منهاي دين را مي خواهد و در ترويج و تبليغ آن فعاليت هاي گسترده اي را انجام مي دهد. تمامي فرقه هاي نوظهور يک نقطه اشتراک دارند و آن عقل ستيزي است؛ زيرا معتقدند، اگر عقل به حاشيه برود، کسي تفکر و تأمل نمي کند و از اين طريق مي توانند، راحت تر در ميان مردمان نفوذ کنند. از آسيبهايي که حوزه عرفان را تهديد مي کند، روحيه عقل گريزي آن است. هرجا عقلانيت کاهش داشته، دکان بازاري زياد شده است.
بايد بين عقلانيت، عرفان و حتي ايمان توازن ايجاد کرد. چنانکه در سيره پيشوايان دين چنين بود و هيچ وقت يکي را به نفع ديگري کنار نگذاشتند. بر خلاف آنچه در تاريخ عرفان و فلسفه ديده مي شود، عارفان پاي استدلاليون را چوبين دانستند و فيلسوفان دست رد بر شهودات عارفان زدند؛ اما پيشوايان دين تلاش کردند تا يک شخصيت ارگانيک و اندام وار ايجاد کنند.
در دين عقل و حتي تجربه حس و شهودات همه به رسميت شناخته شده اند. در نگاه به متون دين در مي يابيم که هيچ گاه دنيا به نفع آخرت و آخرت به نفع دنيا کنار نرفته است. بايد بگويم اگر تفکرات پيشوايان دين اسلام ترويج وتوسعه پيدا مي کرد، نهضت علمي در ميان مسلمانان اتفاق مي افتاد. افتخارما اين است که امام صادق(ع) به علوم تجربي هم اهميت مي دهد. ابن هيثم وخوارزمي ها از اين فرهنگ در آمده اند اما متاسفانه بعدها به دليل غلبه رويکرد عرفانهاي باطل اين عرصه ها از رشد کافي درماند.


مجتبي عظيمي
نظرات کاربران:
نام و نام خانوادگي:
شماره تماس:
آرس ايميل:
نظر:

شيطان‏پرستي در ايران
تراژدي يک انسان در روبرويي با شيطان
بخشي از مراسم شيطان پرستان
فرقه راهبان کهتر يا فرانسيسکن ها
اديان و مقدسات
بخش سوم
شرکت پاکاب شرقشرکت پاکاب شرق